شناسایی محیط کسب و کار با تحلیل PESTEL

شناسایی محیط کسب و کار با تحلیل PESTEL
فرض کنید کسب و کار شما یک کشتی است و شما ناخدای آن هستید. این کشتی به آرامی در حال پیشروی در دریای تجارت است که ناگهان طوفان عظیمی در می‌گیرد و همه‌چیز از کنترل خارج می‌شود. در چنین شرایطی، به عنوان یک ناخدا چه کار می‌کنید؟ ناخدای خوب کسی است که از قبل شرایط را سنجیده، پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده و خود را برای هر طوفانی آماده کرده است. شاید بپرسید که چطور می‌شود از قبل فکر همه‌چیز را کرد؟ ما در مقاله امروز می‌خواهیم دربارۀ تحلیلی به‌نام PESTEL با شما صحبت کنیم...
ادامه مطلب