پیکربندی ووکامرس بخش سوم – حمل و نقل

پیکربندی حمل و نقل ووکامرس
پیکربندی ووکامرس بخش سوم – حمل و نقل در بخشهای قبل مواردی را در مورد فروش محصولات بیان نمودیم در این بخش قصد داریم در مورد نحوه ارسال محصولات به مکانهای مختلف همراه با جزییات آن مواردی را بیان نماییم .برای دستیابی به بخش حمل ونقل می توانید به قسمت ووکامرس>پیکربندی >حمل و نقل رجوع نمایید .این صفحه خود به سه قسمت تقسیم شده است که عبارتند از مناطق حمل ونقل ،گزینه های حمل و نقل و کلاس های حمل ونقل مناطق حمل و نقل این قسمت به شما این اجازه را خواهد داد که نقاطی را که قرار...
ادامه مطلب